Naar een netwerkorganisatie

Een interview met Natasja van Huijstee

Responsive image


Natasja vertelt over het principe van Oversteek: “Het vergezicht van Oversteek is de wendbare organisatie. In onze snel veranderende samenleving worden wezenlijk andere eisen aan ons als overheid gesteld. Van procedures en het bewaken van regels naar meer flexibiliteit, dienstverlening en innovatie. Als je dan inzoomt is het doel van Oversteek om maatschappelijke opgaven snel, klantvriendelijk en adequaat op te pakken, d.m.v. de juiste mens op het juiste moment op de juiste plek.

Medewerkers kunnen meer regie pakken op de eigen loopbaan, en daarmee de duurzame inzetbaarheid bevorderen. Daarnaast is het belangrijk dat we als organisatie in beeld hebben voor welke opgaven we staan, en dat we als organisatie een gezamenlijkheid voelen dat alle werkzaamheden herleidbaar zijn naar de opgaven.”

Talenten en opgave matchen

“Ik heb persoonlijk de overtuiging dat we als organisatie niet kunnen achterblijven in onze participatiemaatschappij. Wat wij vragen van de stad, van de instellingen in de stad en van de burgers, dat moet wij ook van onszelf vragen. En dat leidt tot andere resultaten dan we nu laten zien, omdat we beter samenwerken en beter die netwerkorganisatie zijn”, aldus Natasja.

Het vraagt ook een andere manier van leidinggeven, die past binnen opgaven gestuurd werken en dat wat medewerkers nodig hebben.
“Ik zie mezelf als onderdeel van de organisatie, die als belangrijke doelstelling heeft om medewerkers in te zetten op hun talenten.

Talenten van medewerkers zien, waar je HR-manager voor bent, en die kunnen plaatsen in een grotere context. En daarnaast ook de medewerkers te helpen om die context te zien en ze verder te brengen.
Dat is hoe ik zou willen werken, en dus stel ik mezelf als doel om daarin faciliterend te zijn voor anderen. Er liggen zoveel kansen om talenten en opgaven te matchen, en zichtbaar te maken. Dat helpt de organisatie beter te maken en nog gelukkigere medewerkers te krijgen. Dat zijn voor mij hele belangrijke drijfveren.”

Ideale situatie over 5 jaar

“Een groot deel van onze organisatie is actief op Oversteek en veel van onze collega’s zijn werkzaam in één of meerdere resultaatopdrachten. En als organisatie hebben we scherp voor welke opgaven we staan, waar we gezamenlijk op anticiperen. We zijn een te grote en diverse organisatie om in detail te weten waar iedereen mee bezig is, maar over 5 jaar kan elke manager de vijf grootste opgaven van onze organisatie noemen”, zegt Natasja.

Het is belangrijk dat niet alleen de afdelingshoofden en programmamanagers, maar ook het middenmanagement én de medewerkers de context kennen waarin ze werken, meer zelfbewust worden, en weten aan welke opgave(n) hun werk bijdraagt.
“We doen wat nodig is en hebben nog gelukkigere medewerkers dan nu. Ook hebben we meer eenheid in sturing en kunnen we gezamenlijk prioriteiten stellen. Oversteek is niet iets dat je nu introduceert en dan 5 jaar hetzelfde blijft. Het gedachtegoed moet je levend houden, maar je moet ook kunnen meebewegen met datgene wat de omgeving van ons vraagt.”