Cijfers en toelichting

Responsive imageResponsive image

NijmegenSchool

Het aantal trainingen van de NijmegenSchool is in 2016 gelijk gebleven met 2015. De NijmegenSchool organiseerde 136 trainingen. Er heeft één training minder plaatsgevonden uit het open aanbod, maar er zijn drie maatwerktrainingen meer georganiseerd. In 2016 heeft er geen introductiebijeenkomst plaatsgevonden.

Voor 2017 wordt een nieuwe manier gezocht om introductiebijeenkomsten te organiseren die beter aansluiten bij de wensen van de nieuwe medewerkers.Het aantal deelnemers aan de trainingen is gedaald van 1.363 deelnemers in 2015 naar 1.216 in 2016. Ook hebben minder medewerkers uit de regio deelgenomen aan de trainingen.


Responsive imageResponsive image

POP/Functioneringsgesprekken en beoordelingen

Sinds een aantal jaar zien we een daling in het aantal formele gesprekken dat gevoerd wordt. In 2016 lijken de aantallen zich te stabiliseren. In totaal heeft 51% van de medewerkers minimaal 1 formeel gesprek gehad. Met 29% van medewerkers is een POP/functioneringsgesprek gevoerd, en met 27% een beoordelingsgesprek. De afspraak binnen de gemeente Nijmegen is: jaarlijks met iedere medewerker minimaal één formeel gesprek (functionering/ POP-gesprek of een beoordelingsgesprek).

De percentages in de tabellen zijn gebaseerd op de ontvangen verslagen van de gesprekken tot en met januari 2016. Het aantal gesprekken zou in werkelijkheid hoger kunnen liggen wanneer gesprekken wel zijn gevoerd, maar niet zijn afgerond door middel van een verslag. Niet meegeteld worden medewerkers die in het betreffende jaar zijn uitgestroomd en medewerkers die na 1 juli in dat jaar zijn ingestroomd.


Responsive image

Loopbaangesprekken

In 2016 hebben in het totaal 68 medewerkers minimaal één gesprek gehad met de loopbaanadviseur. Bij de intake wilden slechts 22 medewerkers naast keuzes in werk ook direct een andere baan. Van deze medewerkers hebben 14 medewerkers ander werk gevonden, 4 medewerkers zijn nog zoekende en 4 zijn nog met het traject bezig.

In 2016 richtten 46 medewerkers zich op het maken van keuzes in de loopbaan en in de levensfase waar zij in zitten. “Welke talenten ga ik inzetten en welk werk past daarbij?” was het centrale thema. Zij waren niet direct op zoek naar een andere functie.


Responsive imageResponsive image

Stages

In 2016 waren er in totaal 178 stagiaires werkzaam binnen de gemeente Nijmegen. Dit aantal ligt lager dan in 2015, toen waren er nog 202 stagiaires. De gestelde norm van 1 stagiair op 20 medewerkers wordt nog ruimschoots gehaald.


Responsive imageResponsive image

Werkervaringsplaatsen

In 2016 hadden 5 medewerkers een werkervaringsplaats binnen de gemeente. Dit aantal is veel lager dan voorgaande jaren, toen waren er nog 22 medewerkers met een werkervaringsplaats. Een verklaring kan zijn dat de arbeidsmarkt aantrekt, waardoor medewerkers sneller een reguliere baan vinden. De meeste medewerkers met een werkervaringsplaats waren jonger dan 30 jaar.