Cijfers en toelichting

Responsive imageResponsive image
Responsive imageResponsive image
Responsive imageResponsive image

Formatie en bezetting

De formatie en bezetting van de Gemeente Nijmegen zijn afgenomen t.o.v. 2015. De toegestane formatie is gedaald van 1563 fte in 2015 naar 1490 fte in 2016, het aantal medewerkers van 1672 in 2015 naar 1571 in 2016. De daling van de bezetting wordt veroorzaakt door  de vorming

van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling per 1 april 2016 waar het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en ICT Rijk van Nijmegen in participeren.  Hierdoor zijn een groot aantal medewerkers van de afdeling Werk en Personeel, Informatie en Facilitair uitgestroomd.

Responsive imageResponsive image

Leeftijd en geslacht

Voor het eerst in jaren is de gemiddelde leeftijd van de medewerkers van gemeente Nijmegen gedaald. In 2015 was de gemiddelde leeftijd nog 48,8, in 2016 was de gemiddelde leeftijd 48,5 jaar. Het percentage jongeren tot 30 jaar is in 2016 gegroeid naar 6%. In 2015 was dit nog 3,5%. In 2016 waren er 86 jongeren tot 30 jaar werkzaam bij gemeente Nijmegen, waaronder 7 trainees.

Het percentage medewerkers van 50 t/m 59 jaar en het percentage van 60-plussers is gelijk gebleven t.o.v. vorig jaar. In absolute aantallen waren er minder 50+-ers in 2016 t.o.v. 2015. Het aandeel vrouwen binnen de gemeente blijft licht stijgen. In 2016 was 51,4% van de medewerkers een vrouw.

Responsive imageResponsive image

Etniciteit en Functieniveau

Het aantal medewerkers met een niet-westerse migranten achtergrond is al een aantal jaar gelijk binnen de Gemeente Nijmegen. Het percentage ligt sinds 2013 op 9% van het totaal aantal medewerkers.
Zoals eerder vermeld zijn deze cijfers gebaseerd op een vrijwillige registratie, een voortzetting van de registratie in het kader van de Wet Samen. Volgens de hierin gehanteerde definitie hebben medewerkers een niet-westerse migranten achtergrond als zij zelf in bepaalde doelgroep landen geboren zijn of één van hun ouders. In grote lijnen komt dit overeen met de definitie van niet-westerse migranten achtergrond van het CBS. Bij binnenkomst wordt nieuwe medewerkers gevraagd naar hun geboorteland en dat van hun ouders.

Medewerkers mogen echter registratie weigeren, wat de registratie onbetrouwbaar maakt. Het percentage medewerkers met een niet-westerse achtergrond lijkt ongeveer hetzelfde te blijven, maar het is de vraag of dit een juist beeld geeft van de werkelijkheid. Het percentage medewerkers met een niet-westerse achtergrond in de schaal 4 t/m 6 is gedaald, van 12% naar 11%. In 2015 hadden we 35 medewerkers met een niet-westerse achtergrond in deze schalen, in 2016 waren dat er 27. De groep medewerkers met een niet-westerse achtergrond in de schaal 7 t/m 9 is nagenoeg gelijkgebleven. In 2015 waren het 83 medewerkers en in 2016 82 medewerkers.

Responsive imageResponsive image
Responsive imageResponsive image

Leidinggevenden

Er waren in 2016 in totaal 77 leidinggevenden binnen de Gemeente Nijmegen. Dit is 4,9% van het totaal aantal medewerkers. In vergelijking tot een jaar eerder is het aantal leidinggevenden afgenomen. Dit is ook te zien aan het aantal medewerkers per leidinggevende. In 2015 was er ongeveer 1 leidinggevende op 18 medewerkers, in 2016 was dit ongeveer 1 op 20 medewerkers. Overigens heeft een deel van deze

leidinggevenden niet alleen leidinggevende taken, maar zijn zij ‘meewerkende voormannen/vrouwen’. Dit geldt voor het hele 4e echelon (teamleiders, clustermanagers etc.) en voor een deel van het 3e echelon (bureauhoofden). Het aantal vrouwelijke leidinggevenden is in 2016 toegenomen naar 35%. Deze toename zien we voornamelijk terug bij het aantal directeuren en bureauhoofden.